МОНГОЛД ТӨМӨР ЗАМ ХЭЗЭЭ ҮҮССЭН БЭ?

Анх 1938 онд УБ Налайх чиглэлд 43 километр урт 750 мм-ийн өргөнтэй нарийн төмөр зам тавигдаж уурын галт тэрэг явж эхлэснээр төмөр замын тээврийн суурь тавигдаж байжээ. 🤗Монгол оросын хувь нийлүүлсэн УБТЗ нийгэмлэг нь 80 гаруй өртөө зөрлөг бүхий 🚂1815 км урт төмөр замтай 15500 гаруй ажилчинтай👩‍✈️👨‍✈️юм.


 
.
Share :

Add New Comment

 Your Comment has been sent successfully. Thank you!   Refresh
Error: Please try again