ДЭЛХИЙН ХАМГИЙН УРТ ШИЛЭН ГҮҮР

Дэлхийн ХАМГИЙН УРТ шилэн гүүрний рекордыг Хятадын Хэбэй аймаг дахь "Хонгягу" шилэн гүүр эзэмшиж байна. Тус шилэн гүүр нь 2017 оны сүүлээр олон нийтэд нээгджээ. Уг шилэн гүүр нь гурван жилийн хугацаанд баригдсан бөгөөд 4 метр өргөнтэй, 488 метр урттай, 1077 шилэн хавтангаас бүтжээ.
Image may contain: bridge, sky, outdoor and nature

 
.
Share :

Add New Comment

 Your Comment has been sent successfully. Thank you!   Refresh
Error: Please try again